РМАНУМ – пілотний заклад з апробації орієнтовних критеріїв та індикаторів для самооцінювання освітніх та управлінських процесів відповідно до наказу Державної служби якості освіти України

Опубліковано: