УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНТЕКСТИ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

Опубліковано:

Сьогодні, 29 квітня 2020 р., відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти» на базі КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради спільно з Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка». Захід зібрав понад 200 учасників з Білорусі, Польщі та України.

До участі у конференції були запрошені науково-педагогічні та педагогічних працівників закладів вищої, післядипломної та позашкільної освіти у галузі філософії, публічного управління, соціально-гуманітарних наук: культурології, філології, педагогіки, психології, історії, соціології та політичних наук; також керівники та педагоги закладів дошкільної та середньої освіти, студенти, аспіранти, докторанти та інші зацікавлені особи.

Це престижна Міжнародна конференція, у рамках якої науковці, освітяни, представники науки обмінюються своїми досягненнями, дискутують на актуальні для галузі освіти і суспільства у цілому теми, шукають шляхи підвищення інноваційної складової в освітньому процесі, наближення рівня підготовки кадрів для галузі до найвищих світових стандартів.

Учасники мали можливість взяти участь у секціях за напрямами:

1.Філософія управління освітою та стратегії її розвитку.

2. Формальна, неформальна та інформальна освіта: міжнародний досвід та українські реалії.

3. Освітні інституції у сучасній культурі: тенденції, досвід самоорганізації, можливості розвитку та ризики реформування.

4. Педагогіка вищої школи: виклики часу.

5. Психолого-педагогічні, мистецтвознавчі та культурологічні аспекти неперервної освіти.

6. Професія вчителя у площині філософської рефлексії.

7. Методологічна культура та професійні компетентності вчителя Нової української школи.

8. Науково-методичний супровід вчителя НУШ.

9. Неперервна освіта для сталого розвитку: теорія та практика.

10. Громадянські ініціативи в інтересах сталого розвитку.

Рівненську Малу академію наук учнівської молоді на конференції представляли – Шокало Юлія Миколаївна (кандидат історичних наук, завідуюча відділом РМАНУМ) та Лівандовська Любов Миколаївна (заступник директора з навчально-виховної роботи РМАНУМ). Тема доповіді: «Розвиток дослідницької компетентності вихованців Малої академії наук у процесі гурткової роботи» (секція «Неперервна освіта для сталого розвитку: теорія та практика»). За підсумками роботи буде виданий збірник матеріалів конференції.