У РМАНУМ – базовий авторський семінар від знаних одеситів

Опубліковано:

Сьогодні у світовій педагогічній практиці найважливішим елементом навчального процесу визнано навчання мисленню – переходу до усвідомленого оволодівання і володіння мисленнєвими прийомами та операціями. У такій техніці навчання матеріал подають як такий, що містить реальну проблему, тому й потрібна методологія розв’язування проблем. Окрім того, фокус уваги викладача зміщується від отримання правильної відповіді до розуміння того, яким чином цю відповідь отримано.

Цим вимогам відповідає «Випереджувальна педагогіка» − інноваційна технологія формування системного мислення як усвідомленого, керованого, цілеспрямованого й ефективного процесу миследіяльності. Змістом технології є комплекс із двох систем вправ: для формування навичок миследіяльності та для розвитку уяви. Їх виконують за спеціально розробленими алгоритмами.

Саме за цією інноваційною технологією 29 листопада 2018 року у Лабораторії гуманітарних досліджень Рівненської Малої академії наук учнівської молоді розпочав свою роботу базовий авторський семінар Марка Мєєровича, майстра ТРВЗ (диплом Г.С. Альтшуллера № 33), наукового керівника Лабораторії «ТРВЗ-педагогіка України», та Лариси Шрагіної, майстра ТРВЗ (диплом Г.С. Альтшуллера № 65), доктора психологічних наук (м. Одеса). Ініціатором семінару став директор РМАНУМ, Заслужений працівник освіти України Олександр Андрєєв.

«Випереджувальну педагогіку» розроблено на основі функціонально-системного підходу й теорії розв’язування винахідницьких задач (ТРВЗ) як універсальної методології, і в різних варіантах її використовують для підготовки всіх категорій працівників системи науки, виробництва й освіти.    У навчальному процесі це дозволяє викладачам-предметникам подавати свій предмет як реальну проблему, а також створює широкі можливості для розробки й упровадження інтегрованого навчання.

Саме тому серед 23 учасників – директори, вчителі фізики і математики освітніх закладів Рівного та області, викладачі вищих закладів освіти, коледжів, практичні психологи, педагоги РМАНУМ та інших позашкільних навчальних закладів.

Початок зроблено. Сподіваємося, що результати експериментального запровадження «Випереджувальної педагогіки» у навчальний процес сприятимуть підвищенню мотивації учнів до навчання й можливості суттєвого скорочення навчального часу на засвоєння базових дисциплін.

Олександр Мазур,

заступник директора з НМР