Лексичні вербалізатори емоцій підлітків у романі «Зграя» А. Нікуліної

Опубліковано:
Image

Навчальний заклад: Рівненський ліцей №7 Рівненської міської ради Рівненської області

Автор: Ткачук Діана Володимирівна

Відділення: Філологія

Секція: Українська мова

Область: Рівненська

Опис:

Мета дослідження – виявити лексичні репрезентанти емоцій підлітків у романі «Зграя» А.Нікуліної та з’ясувати їх функційно-стильове призначення у ньому. Мета й передбачає розв’язання таких завдань: визначити ключові ознаки художнього тексту/дискурсу, особливості здійснення його лінгвістичного аналізу; виявити групи лексичних репрезентантів емоцій підлітків у романі та з’ясувати їх функційно-стильове призначення в аналізованому тексті; з’ясувати прагматичний потенціал текстово-дискурсних лексичних вербалізаторів психоемоційних станів підлітків у романі. Практичне значення дослідження полягає у тому, що результати здійсненого у ньому аналізу можуть бути використані для подальших досліджень про мовні експлікатори емоцій у художньому дискурсі, а також під час укладання матеріалів для навчальних дисциплін мовознавчого циклу, спецкурсів та спецсемінарів з української лінгвостилістики, лексикології, лінгвістичного аналізу тексту, прагмалінгвістики, дискурсології, стилістики художнього тексту та ін. для здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей ЗВО. Упродовж дослідження на засадах функційно-стильового підходу здійснено спробу аналізу лексичних репрезентантів емоцій підлітків у романі «Зграя» А.Нікуліної, що й уможливлює висновки про специфіку мовної організації та пріоритети розвитку художньої прози про дітей та підлітків як провідної тенденції сучасної української літератури.

НАПИСАТИ АВТОРУ

ВІРТУАЛЬНИЙ ПОСТЕР