Курс «Туризм і екологічні проблеми: взаємозв’язок і перспективи вирішення» – Яковишина Маргарита Сергіївна

Опубліковано:

Керівник гуртка обласного комунального позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради

Курс буде присвячений впливу туризму на довкілля та огляду міжнародного досвіду втілення екологічних практик на підприємствах туристичної індустрії. Окремі теми будуть присвячені прикладам відновлення деградованих територій за допомогою переорієнтації на туризм та рекреаційне природокористування. Лекційний матеріал буде супроводжуватись аналізом супутникових знімків для екологічного моніторингу територій.

Тема 1. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

Перша лекція буде присвячена прикладам успішного перетворення колишніх кар’єрів на популярні зони відпочинку та рекреації.

Найбільш детально буде висвітлений досвід Німеччини у розвитку туризму на території Нижньої Лужиці – старого промислового регіону з видобутку бурого вугілля, а також  досвід Садів Бутчартів у Канаді, де колишній вапняковий кар’єр перетворено на паркову зону, що нині приймає більше мільйона туристів на рік.

В основі триєдиної концепції сталого розвитку лежить взаємозалежність трьох ключових аспектів розвитку – екологічного, економічного та соціального. Значні екологічні, економічні та соціальні проблеми виникають у районов, пов’язаних із видобутком корисних копалин, коли виснажуються родовища, а натомість залишаються порушені землі та деградовані ландшафти, зростає рівень безробіття та відбувається демографічний спад. Нині існує значний туристичний попит на огляд техногенних ландшафтів, що є наслідком привернення уваги людства до екологічних проблем. Зокрема, великою популярністю у туристів користуються порушені внаслідок людської діяльності землі з мізерною рослинністю або «бедленди». Бедленди можуть бути природного походження і антропогенні. Під час лекції будуть наведені приклади природних і антропогенних бедлендів та приклади ревіталізації виснажених гірничодобувних територій шляхом створення туристичної інфраструктури та організації туризму.

Тема 2. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА СВІТУ

Друга лекція присвячена особливостям впровадження екологічно стійких практик, які застосовуються підприємствами готельно-ресторанної індустрії світу. Глобальна зміна клімату стала однією з імперативних проблем людства, а збільшення темпів приросту кількості подорожуючих та інтенсивне зростання туристичної індустрії викликало значний інтерес до досліджень, присвячених впливу туризму та діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу на навколишнє середовище.  Однією з найбільших екологічних проблем даної галузі є харчові відходи і одноразовий посуд. Велике значення надається раціональному використанню енергії та води. Тому поширення впровадження зелених та екологічних практик, як більш дружніх до довкілля, є сталим варіантом розвитку туристичного та готельно-ресторанного сектору для пом’якшення негативного впливу діяльності людини на довкілля. Більш детально буде розглянутий приклад впровадження інноваційних екологічних технологій німецькою туристичною компанією TUI GROUP, яка володіє літаками, круїзними судами та готелями, і розробила екологічну стратегію розвитку «TUI Better Holidays, Better World» на 2015-2020 р.р.

29.04.2022 Тема: Екологічні проблеми світу і туризм. Початок о 15:30.

Інформація для приєднання до зустрічі GoogleMeet
Посилання на відеодзвінок:  meet.google.com/pbt-mkbz-usb

05.05.2022 Тема: Екологічні практики туристичних підприємств. Початок о 15:30.

Інформація для приєднання до зустрічі GoogleMeet

Посилання на відеодзвінок:  https://meet.google.com/pbt-mkbz-usb