Розвиток народного мистецтва України ХХ століття

Опубліковано:

Мистецтво витинанки.

Ми живемо в той час, коли в українському суспільстві гостро стоїть питання самоідентифікації, зростання національної свідомості народу, посилення його інтересу до свого минулого. В цих умовах особливого значення набуває культура, в основі якої лежить українське народне мистецтво та традиції, збережені в генетичній пам’яті народу. І все більш переконливим є усвідомлення громадянами України  необхідності збереження та популяризації традиційного народного мистецтва як генофонду його духовності. Тому збереження народної творчості як формоутворюючої основи сучасної етнокультури – одне з основних завдань сучасності.

Витинанка – один із видів українського народного  декоративного мистецтва, що має глибокі корені та багаті традиції.  Цікавим, але значно менше вивченим та осмисленим є традиційне українське мистецтво витинанки. Протягом певного періоду часу це народне мистецтво було дещо забуте, але сьогодні витинанка відроджується і розвивається. Цьому сприяє інтерес до відновлення старовинних народних ремесел та народного мистецтва, поява висококваліфікованих майстрів, які працюють у цьому напрямку та популяризують його, інтегруючи у сучасне декоративне мистецтво та сучасний інтер’єр, а також нові сучасні матеріали та інструменти, які значно розширили можливості мистецтва витинанки та його застосування.   Питання розвитку мистецтва витинанки на сучасному етапі вивчене частково та неповно, витинанка, як галузь аматорської творчості на новітньому етапі у науковій літературі також висвітлена частково та неповно; персоналії аматорів, їхній творчий доробок потребують комплексного осмислення й узагальнення.

Витинанка як вид традиційного українського декоративного мистецтва впевнено інтегрувалася у сучасний мистецький простір та набула особливого звучання завдяки новим матеріалам та технічним засобам. Техніку витинання і мотиви орнаменту витинанок в наш час дедалі частіше використовують художники, графіки і дизайнери.

Завдання до теми:

  1. Скласти таблицю «Мова символів у народному мистецтві витинанки»
Символ Його значення
Дерево життя  
Птах  
Квіти  
Метелик (і т.д.)  
  • Розпитати у батьків, бабусь чи інших родичів, чи знають вони, що таке витинанка і чи мав місце цей вид народного мистецтва у їхньому житті.
  • За бажанням, створити витинанку, використовуючи схеми з інтернент-мережі.