Анкета для оцінки підлітком морально-психологічного клімату сім’ї

Гіпотетично можна припустити, що людина з високою схильністю до самотності та низькою – до ризику, буде дотримуватися карантину. Якщо при цьому вона не буде зайнята чимось корисним та розвиваючим, то …

Християнство: виникнення, основоположні принципи та конфесійні особливості

Тема: 8/1. Засадничі принципи християнства. Основні конфесії. Історія виникнення і поширення християнства на тлі релігійної ситуації в Римській імперії та Палестині зокрема. Типологічні відмінності від іудаїзму та постать апостола Павла. …

Іслам: особливості його впровадження та конфесійні своєрідності

Тема: 7/1. Пророк Мухамед і його значення для виникнення ісламу. Історія розвитку ісламського руху. Причини швидкої ісламізації Аравії та сусідніх територій. Новації у порівнянні із сусідніми монотеїстичними традиціями. Тема: 7/2. …

Буддизм: виникнення, принципи, основні напрямки

Тема: 6/1. Особливості ранньобуддійського вчення про божество, світ, людину. Постать Будди. Чотири шляхетні істини. Тема: 6/2. Історичний шлях буддизму. Ставлення в буддизмі до теїстичного світогляду. Ставлення до реальності, як до …

Розвиток народного мистецтва України ХХ століття

Мистецтво витинанки. Ми живемо в той час, коли в українському суспільстві гостро стоїть питання самоідентифікації, зростання національної свідомості народу, посилення його інтересу до свого минулого. В цих умовах особливого значення …

Насильство над дітьми в сімї: причини та напрямки протидії

Шеін Марія Олександрівна Рівненська область, м. Рівне, Обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради Насильство в сім’ї як над жінками, так і над …

Мистецтво примітивізму. Творчість Марії Приймаченко

Примітивізм – це тенденція в мистецтві, що має на меті навмисне використання примітиву шляхом спрощення художніх засобів, а також усвідомлене повернення до автентичних форм примітивного мистецтва. Тобто примітивізм виник визначально …

Новаторство в архітектурі Антоніо Гауді

Завдання: 1.Переглянути науково-документальний фільм : «Антоніо Гауді – геніальний архітектор Барселони». 2.Скласти рейтинг 5 кращих (на ваш розсуд) творінь А.Гауді, аргументувати критерії свого вибору. 3.На основі переглянутого фільму сформувати перелік …