Насильство над дітьми в сімї: причини та напрямки протидії

Опубліковано:

Шеін Марія Олександрівна

Рівненська область, м. Рівне, Обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради

Насильство в сім’ї як над жінками, так і над дітьми має форми фізичного, сексуального, економічного і психологічного приниження. Практично немає жодної сім’ї, де б жінка або ж дитина не стикнулися з чоловічою або ж батьківською нестриманістю та агресивністю. Людина, яка зневажає свою дружину, дітей, завдає їм фізичного чи морального болю, ображає не лише жінок і дітей, а й суспільство в цілому, тому ця проблема не є суто жіночою чи приватною, а набуває значення загальносуспільної, державної. [4]

У Законі України “Про попередження насильства в сім’ї” визначаються правові та організаційні основи попередження насильства в сім’ї, органи й установи, на які покладається здійснення заходів щодо попередження насильства в сім’ї. Саме тому ключовими термінами є:

насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоди його фізичному чи психічному здоров’ю;

фізичне насильство в сім’ї – умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності;

сексуальне насильство в сім’ї – протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до дитини, яка є членом цієї сім’ї;

психологічне насильство в сім’ї – насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю;

економічне насильство в сім’ї – умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я;

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання;

жертва насильства в сім’ї – член сім’ї, який постраждав від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства з боку іншого члена сім’ї;

попередження насильства в сім’ї – система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім’ї, припинення насильства в сім’ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім’ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім’ї;

реальна загроза вчинення насильства в сім’ї – погроза вчинення одним членом сім’ї стосовно іншого члена сім’ї умисних дій, передбачених абзацом другим цієї статті, якщо є реальні підстави очікувати її виконання;

захисний припис – спеціальна форма реагування уповноважених підрозділів органів Національної поліції щодо захисту жертви насильства в сім’ї, яким особі, яка вчинила насильство в сім’ї, забороняється вчиняти певні дії стосовно жертви насильства в сім’ї;

 корекційна програма – програма, спрямована на формування гуманістичних цінностей та ненасильницької моделі поведінки в сім’ї особи, яка вчинила насильство в сім’ї. [8]

Основні теорії насильства класифіковано в три групи.

1. Соціально-історична або соціокультурна. Домінантна позиція чоловіків у суспільних відносинах, патріархальні культурні норми, що провокують насильство. Таким чином, причини насильства переносяться у соціокультурну площину, сферу суперечностей суспільної свідомості з питань взаємин чоловіка і дружини та поглядів на їхні ролі в сім’ї.

2. Системно-сімейна. За цією теорією наголос ставиться на походження та форми конфлікту, вивчаються особливості взаємодії, динаміка спілкування, процеси вирішення суперечностей у сім’ях; насильство в такому разі розглядається як дисфункція всієї системи, а не просто як наслідок індивідуальної психопатології одного з членів сім’ї. Вчені виокремлюють такі чинники, що детермінують насильство: бажання самоствердитися за рахунок інших або використати когось для отримання певних вигод, пошук чи підтвердження соціальної ідентичності, «добрі» наміри «навчити розуму», «наставити на шлях істинний», емоційний стан.

3. Індивідуально-психологічна. Основна увага приділяється діагностиці генетичних та біологічних аномалій, що виявляються у порушенні фізичного (наприклад, сексуальні та інші розлади) та психічного здоров’я (захворювання нервової системи, депресивні стани, перенесені в дитинстві психологічні травми), зловживанні алкоголем та пристрасті до наркотиків, аморальних вчинках. [5]

Особа, яка постраждала від насильства в родині, може звернутися до:

· управлінь та відділів у справах сім’ї, молоді та спорту обласних та районних державних адміністрацій;

· відповідних підрозділів органів внутрішніх справ – дільничних інспекторів поліції, а якщо це стосується дитини, то до кримінальної поліції у справах дітей;

· центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

· центрів соціально-психологічної допомоги;

· центрів медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї;

· неурядових організацій, які працюють у сфері запобігання насильству в сім’ї;

Слід пам’ятати, що відмова у прийняті заяви не допускається!

У випадку насильства в сім’ї, внаслідок якого Вас побили й Ви отримали тілесні ушкодження, необхідно:

1. Викликати дільничного інспектора (при цьому обов’язково має бути складено протокол про факт насильства в сім’ї);

2. Дільничний інспектор виносить постанову (направлення) про призначення експертизи.

3. Постраждала особа з направленням і документом, який посвідчує особу (паспорт), відвідує установу, яка проводить судово-медичну експертизу.

4. За результатами експертизи видається експертний висновок (надсилається органу, який видав направлення на її проведення).

За наявності направлення на проведення експертизи від працівника органу внутрішніх справ експертиза проводиться безкоштовно.

5. Якщо у висновку судово-медичної експертизи встановлено, що внаслідок насильства в сім’ї особа отримала тілесні ушкодження (середньої тяжкості, тяжкі) органом внутрішніх справ порушується кримінальна справа.

У разі відсутності направлення посадової особи органу внутрішніх справ постраждала особа має право самостійно звернутися за призначенням судово-медичної експертизи, яка проводиться за плату.

Отримання внаслідок насильства в сім’ї тілесних ушкоджень є підставою для порушення кримінальної справи та притягнення особи, яка вчинила насильство, до кримінальної відповідальності.

Так, Кримінальним кодексом України встановлено відповідальність за:

– завдання умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень (стаття 122);

– завдання умисних легких тілесних ушкоджень (стаття 125);

– побої і мордування (стаття 126). [3]

Відповідно до чинного законодавства експерту забороняється розголошувати без дозволу прокурора,  слідчого, особи, яка провадить дізнання, суду дані,  які стали йому відомі під час проведення експертизи,  та  повідомляти її результати будь-кому, крім особи (органу), що призначила експертизу.

Якщо Ви звернулися за медичною допомогою, обов’язково розкажіть лікарю, як отримано травму. Лікар зафіксує це в медичній картці, що надалі стане доказом в суді про характер отриманих ушкоджень.

Якщо особа, яка вчиняє насильство в сім’ї, алко- або наркозалежна, систематично вчиняє насильство і стосовно неї вичерпані всі засоби впливу, можна звернутися до суду за місцем проживання з проханням про примусове її лікування [2].

Вчинення насильства в сім’ї,  тобто умисне вчинення будь-яких дій    фізичного,  психологічного  чи  економічного  характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних  ушкоджень,  погрози,  образи  чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право,  тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання захисного припису  особою, стосовно якої він   винесений, не проходження корекційної програми особою, яка вчинила насильство в сім’ї, – тягнуть за   собою  накладення  штрафу  від  трьох  до  п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або  виправні  роботи на строк до одного місяця з  відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі, якщо за  обставинами  справи,  з  урахуванням особи  порушника,   застосування   цих   заходів  буде  визнано недостатнім, – адміністративний арешт на строк до п’яти діб. [1]

25 листопада 2019 року Рівненщина, як і вся Україна, долучилась до всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства». До цієї ініціативи країна долучилася у 2001 році. Частиною цьогорічної кампанії став проєкт «Розірви коло».

З 25 листопада до 10 грудня уся громадськість активізовувала свої зусилля заради об’єднуючої мети: збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у співвітчизників, створити в конкретному регіоні соціальний простір, вільний від насильства. «Розірви коло» – це відеоролик цьогорічної інформаційної кампанії, яка закликає усе суспільство до активних дій і нульової толерантності до насильства, яке не має виправдань при будь-яких обставинах, – розповів директор департаменту соцзахисту населення ОДА Олексій Шамак під час брифінгу, присвяченого цьогорічній акції. [7]

На захід зібралися усі причетні, що виявляють та надають допомогу потерпілим від насильства, представники обласного департаменту соцзахисту населення, фахівці центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, поліцейські, педагоги та громадськість.

З початку року на Рівненщині надійшло 2540 повідомлень щодо насильства в сім’ї, з них від жінок – 2280, чоловіків – 226, дітей – 34. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість звернень зросла на 26%. Постраждалим надали психологічні консультації, деякі сім’ї поставили на облік, допомогли з одягом та взуттям, влаштуванні на роботу, в оформленні або відновленні документів, встановленні позитивних соціальних зв’язків.

В області діє «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги», який надає соціальні послуги особам, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, з можливістю проживання в ньому до 3-х місяців. [11]

Вже  створено 9 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Вони діють при центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Розроблено також і корекційні програми для кривдників та постраждалих. Бригади діють у Березнівському, Гощанському, Дубенському, Сарненському районах та м. Острог.

Мобільну бригаду створено і при поліції у Рівному. Це – пілотний проєкт. Екіпаж поліцейських за кошти міжнародних донорів отримав службовий автомобіль та повне технічне оснащення. Їхня безпосередня робота – виявлення та оперативне реагування на домашнє насильство у родинах.

Профілактикою насильства у родинах займаються й громадські організації. На Рівненщині – це ГО «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» [6] та БО «Позитивні жінки міста Рівне» [10]. Вони проводять тренінги, лекції, навчання жінок обороні та інші заходи.

Найбільше планують працювати у селах, адже у цій місцевості люди думають стереотипно: «Б’є – значить любить».

А поліцейські розповіли, що вже з наступного року у громадах запрацює проєкт «Поліцейський офіцер громади». Ця людина проживатиме у селі й знатиме його проблеми, тому зможе ефективно запобігти насильству або ж оперативно на нього відреагувати. [9]

Інформаційно-просвітницький захід “Дій проти насильства” відбувся 11 грудня у Рівному на Театральній площі. Організували акцію поліцейські, до яких приєднались представники соціальної служби, громадських організації та фахівці центру з надання безоплатної правової допомоги.

Відбувся захід у рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”, що відзначається 25 листопада. Представник поліції Олег Шандрук зазначив, що мета заходу – нагадати про проблему домашнього насильства та проінформувати рівнян, до кого можна звернутися у разі виникнення проблеми. Також він назвав кількість фактів насильства у цьому році, зафіксованих поліцією області.

Cтарший інспектор з особливих доручень ГУНП в області Олег Шандрук:

– Виявлено понад 4000 фактів домашнього насильства, складено приблизно 3500 адміністративних протоколів на кривдників. Із загальної кількості осіб, які перебувають на обліку, 90% – чоловіки, і майже 10% – жінки (а це приблизно 2500 чоловіків і, точно пам’ятаю, – 216 жінок та 3 неповнолітніх).

Представниця обласного центру соціальної служби сім’ї, дітей та молоді Олена Нікольченко:

– Більше 400 сімей – факт насильства підтвердився і їх було поставлено на облік. Їм надається повний комплекс соціальних послуг – це, в першу чергу, соціальний супровід, сюди включаються і інформаційні послуги, і консультаційні, і послуги психолога. Жертви насильства отримують консультацію, куди вони можуть звернутись і як себе поводити, щоб не спровокувати повторні дії.

Координатор антикризових програм ГО “Чайка” Тетяна Білковська:

– Ми працюємо і працювали завжди анонімно, конфіденційно на захист прав осіб, які звертаються саме до нас. Звертаються по-різному, інколи людина хоче отримати консультацію по телефону. Питання є абсолютно різними: від просто конфліктів у сім’ї, якщо людина хоче зберегти сім’ю, вони хочуть налагодити якісь стосунки, щоб все було гаразд. Звичайно, що ми залучаємо психолога. [12]

Список використаної літератури

 1. Державна бібліотека України для юнацтва. Насильство в сім’ї http://help.4uth.gov.ua/family/nasilstvo-v-semi
 2. Закон України «Про психіатричну допомогу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
 3. Кримінальний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 4. Мустафаєв Геннадій Юсифович, доцент кафедри психології та соціології НУДПС України, кандидат психологічних наук, Соціально-психологічна характеристика осіб, які зазнають насильство в сім’ї. Фундація “Гармонізоване суспільство” https://fundacia.org.ua/index.php/stati/58-socialno-psyhologichna-harakteristika-osib-yaki-zaznaly-nasylstva-v-simji
 5. Насильство в сім’ї та діяльність органів внутрішніх справ щодо його подолання: навчально-методичний посібник для курсантів вищих навчальних закладів МВС України /Укладачі: Запорожцев А.В., Лабунь А.В., Заброда Д.Г., Басиста І.В., Дроздова І.В., Брижик В.О., Мусієнко О.М. – Київ, 2012. – 246c.
 6. Офіційна сторінка в мережі Facebook ГО «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» https://www.facebook.com/chayka2002/
 7. Офіційний веб-сейт Рівненської обласної адміністрації З наступного тижня на Рівненщині розпочинається акція 16 днів проти насильства https://www.rv.gov.ua/news/z-nastupnogo-tizhnya-na-rivnenshchini-rozpochinayetsya-akciya-16-dniv-proti-nasilstva
 8. Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2789-14
 9. Офіційний сайт Національної поліції України. Поліцейський офіцер громади https://www.npu.gov.ua/ya-tut.html?fbclid=IwAR2NZxUD5AHrhQQh-8sHJk8OTXwUHyG0ZZD1n-E0-lH9YrNMdDk-nVeW3N0
 10. Офіційний сайт Позитивні жінки» Кампанія #всупереч в підтримку ВІЛ-позитивних жінок, створена Регіональним офісом ЮНЕЙДС для країн Східної Європи та Центральної Азії спільно з Євразійською жіночої мережею зі СНІДу http://www.pw.org.ua/shho-mi-robimo/kampaniya-vsuperech/
 11. Сайт Рівненського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Центр соціально-психологічної допомоги. http://rocsssdm.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=80
 12. Суспільне мовлення України https://suspilne.media/4130-u-rivnomu-vidbulas-akcia-16-dniv-proti-nasilstva/