19 ЛИСТОПАДА – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ФІЛОСОФІЇ

Опубліковано:

День філософії, філософа, який нині відзначають у  80-ти країнах світу, був проголошений у 2005 році з метою долучити світову спільноту до багатства філософської думки, до багатолітньої філософської спадщини. Філософія, особливо у шкільні роки, може допомогти думати і розмірковувати краще, ефективніше застосовувати свої знання, критично оцінювати своє повсякденне життя. Філософія – це потужний інструмент для розвитку не лише особистісного, а й суспільства. Вона допомагає відповісти на головні проблеми сучасності.

Вивчення філософії сьогодні стимулюватиме наше мислення до продукування нових ідей у час викликів, які постають перед соціумом сьогодні, сприятиме створенню суспільства, у якому пануватимуть принципи терпимості і поваги.

Філософія як одна із форм «мудрості», вчить нас думати, постійно піддавати сумніву традиційні істини, перевіряти гіпотези та робити висновки.

Молоде покоління в Україні живе «в добу великих змін». Змінився політичний та економічний устрій суспільства, як і його духовні та ідеологічні засади. З одного боку, молода людина повинна усвідомити цілісність духовного життя людства, а з іншого – переконатися, що світ складний, багатовекторний і потрібно уміти поєднувати й узгоджувати різнопланові тенденції. У них має бути сформоване філософське ставлення до сучасного стану розвитку суспільства як до процесу, зумовленого історичними та соціальними обставинами, що невпинно змінюються, внутрішня готовність до змін, усвідомлення їх невідворотності, прогнозування перспектив розвитку та пошук власного місця у світі.

 «Хай ніхто не зволікає із заняттями філософією у молоді літа, а на старості не втомлюється від занять нею, адже для душевного здоров’я ніхто не може бути ні недозрілий, ні перезрілий»

(Епікур)

                                                                  Юлія ШОКАЛО, завідувачка гуманітарного відділу