ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ЛЕГЕНЯХ І ПЕЧІНЦІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ І ОЖИРІННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ МЕКСИДОЛОМ

Опубліковано:

Пастернак Андрій Андрійович. Секція Медицина