Заголовки німецькомовного журналу «Der Spiegel»: граматичний, лексико-стилістичний та перекладацький аспекти

Опубліковано:
Image

Навчальний заклад: Обласний науковий ліцей в місті Рівне Рівненської обласної ради

Автор: Пивоварчук Валерія Ігорівна

Відділення: Філологія

Секція: Німецька мова та німецькомовна література

Область: Рівненська

Опис:

Робота присвячена дослідженню заголовків, оскільки читач в першу чергу, як правило, ознайомлюється з назвою статей і тільки потім, якщо заголовок зацікавив, починає читати текст статті повністю. Проведено аналіз за граматичною структурою заголовків. Визначено, що в німецькомовних заголовках допускається упущення допоміжного дієслова або дієслова, артиклів, другорядних членів речення. Помітною є тенденція до економії мовних засобів під час створення заголовків газетних / журнальних матеріалів. Різні граматичні конструкції дозволяють емоційно виділити найважливіші моменти повідомлення. Виразність заголовків посилюється вживанням лексико-стилістичних засобів: метафор, метонімій, перифраз, фразеологізмів, розмовної, піднесеної лексики та ін. При перекладі німецькомовних заголовків українською мовою необхідно ознайомитись із загальним змістом матеріалу, установити зв’язок назви зі змістом. Головною метою перекладу є вичерпна передача смислового змісту оригіналу і повноцінна функціонально-стилістична відповідність йому. Це передбачає використання таких мовних засобів, які часто не є ідентичними за своїм формальним характером з елементами оригіналу. Отже, вдало підібраний (або перекладений) заголовок – це можливість з перших хвилин читання дати читачеві уявлення про зміст цілого тексту і про те, чи варте ознайомлення з ним.

НАПИСАТИ АВТОРУ

ВІРТУАЛЬНИЙ ПОСТЕР