Et gaudium et solatium in litteris.
І радість, і втіха в науках

Пліній

Рівненська Мала академія наук учнівської молоді

Методичні рекомендації

РАДОН:

моніторинг та геоекологічний аналіз його впливу на екосистему міста Рівного

Автори: О. О. Лебедь, В. О. Мислінчук, О. А. Андрєєв

Монографію присвячено аналізу теоретичних та експериментальних результатів комплексних досліджень впливу експозиції радону та його дочірніх продуктів розпаду в атмосфері приміщень, позабудинковій атмосфері, ґрунтовому повітрі, воді річок, джерел, водогону за його надходження з ґрунту, будівельних матеріалів, природного побутового газу в атмосферу та повітря приміщень у Рівненській області і, зокрема, у м. Рівне, на збільшення ризику онкологічних захворювань.


Способи та пристрої для боротьби з ураганами (Науково-методичний посібник)

Автор: В.А. Бернацький

У посібнику послідовно викладено та проаналізовано природні атмосферні небезпеки, причини їх виникнення і способи боротьби з ними. Висока вартість та непрогнозованість екологічних наслідків є суттєвим недоліком відомих способів та пристроїв для боротьби з ураганами.


ЖУРНАЛІСТИКА

Методичні рекомендації щодо виконання науково-дослідницьких робіт

Автор: Лазарчук О.С.

У навчальному посібнику вміщено методичні рекомендації щодо підготовки та написання наукових досліджень з журналістики. Методичні вказівки містять загальні положення про учнівську науково-дослідницьку роботу з журналістики, рекомендації щодо вибору теми, загальні правила роботи з науковими джерелами та засобами масової інформації, вимоги щодо оформлення учнівської роботи.


 

Учнівські науково-дослідницькі роботи з географії:методологія та методика

Автори: Мартинюк В.О.
Романів А.С.
Романів О.Я.
Селецький В.П.
Яроменко О.В.

У навчально-методичному посібнику викладено особливості методології та методики наукових досліджень з географічних наук. Наведено характеристику основних методів дослідження та приклади їх використання. Запропоновано перелік тем наукових робіт з географії. Окремий розділ присвячено дос-віду гурткової роботи у Рівненській Малій академії наук України. Посібник призначений учням загально-освітніх закладів, які виконують наукові дослідження з географії у системі МАН, вчителям, керівникам гуртків географічного спрямування, студентам-географам вищих навчальних закладів.


 

Пам'ятка слухача МАН відділень "ХІМІЇ та БІОЛОГІЇ""ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК"

© Рівненська Мала академія наук учнівської молоді, 2015

[Завантажити] (архів WinRAR, 2,56 МБ)


 

БІОЛОГІЯ.
Контрольні завдання для підготовки до Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт МАН України

Автор: Грицай Н.Б./

У навчально-методичному посібнику вміщено завдання та відповіді контрольних робіт із біології, що були запропоновані учасникам ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у відділеннях «Хімія та біологія» і «Екологія та аграрні науки» Рівненської Малої академії наук учнівської молоді у 2007-2014 роках. Посібник призначено для учнів – членів Малої академії наук, які виконують контрольні випробовування з базового предмета «біологія», а також для учителів біології загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 


КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ.
Методичні рекомендації до виконання науково-дослідницьких робіт в відділенні комп'ютерних наук

Упорядник: Новік О.В./

У посібнику вміщено вимоги, методичні рекомендації та поради щодо підготовки, написання, оформлення і захисту учнівських науково-дослідницьких робіт.
Адресовано учням 9-11 класів, які приймають участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (відділення комп’ютерних наук).


ІНОЗЕМНІ МОВИ.
Методичні рекомендації щодо виконання науково-дослідницьких робіт

Упорядник: Попова Д.А./

У навчальному посібнику вміщено методичні рекомендації щодо підготовки та написання наукових досліджень з іноземних мов. Методичні вказівки містять загальні положення про учнівську науково-дослідницьку роботу з іноземних мов, рекомендації щодо вибору теми, загальні правила роботи з джерелами та мовним матеріалом, вимоги до оформлення та додатки, де наводяться зразки оформлення титульної сторінки, змісту, списку літератури та ін.


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО.
Методичні рекомендації щодо виконання науково-дослідницьких робіт

Упорядник:Ковальова О.В.

У навчальному посібнику вміщено методичні рекомендації щодо підготовки та написання наукових досліджень з мистецтвознавства. Методичні вказівки містять загальні положення про учнівську науково-дослідницьку роботу з мистецтвознавства, рекомендації щодо вибору теми, загальні правила роботи з джерелами, вимоги до оформлення та додатки, в яких подано зразки оформлення титульної сторінки, змісту, списку літератури та ін.


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА.
Методичні рекомендації щодо виконання науково-дослідницьких робіт

Упорядник:Кирильчук О.М.

У навчальному посібнику вміщено методичні рекомендації щодо підготовки та написання наукових досліджень з української літератури. Методичні вказівки містять загальні положення про учнівську науково-дослідницьку роботу з української літератури, рекомендації щодо вибору теми, загальні правила роботи з джерелами, вимоги до оформлення та додатки, в яких подано зразки оформлення титульної сторінки, змісту, списку літератури.


УКРАЇНСЬКА МОВА.
Методичні рекомендації щодо виконання науково-дослідницьких робіт

Упорядники:Шульжук Н.В., Мушировська Н.В., Грипич С.Н.

У навчально-методичному посібнику описано методику виконання, правила оформлення й порядок захисту науково-дослідницьких робіт з української мови, подано конкретні рекомендації щодо розробки програми дослідження та її реалізації, написання тексту наукової роботи і її підготовки до захисту. Посібник призначено для молодих науковців - членів Малої академії наук учнівської молоді, які виконують наукові роботи в секції «Українська мова» відділення філології та мистецтвознавства та їхніх наукових керівників.


Астрономія. Методичні рекомендації до написання науково-дослідницьких робіт

У методичних рекомендаціях розкриваються теоретичні та методичні основи організації дослідницької роботи учнів з астрономії в контексті діяльності Малої академії наук.

Упорядники:Мислінчук В.О., Тищук В.І., Тимощук А.І., Новік О.В.
Відп. за випуск : Андрєєв О.А. – Рівне: РМАНУМ, 2009. – 42 с.
© Рівненська Мала академія наук учнівської молоді,  2009


Економіка. Методичні рекомендації до написання науково-дослідницьких робіт

Методичні рекомендації до написання наукових робіт з економіки на конкурс-захист учнями – членами Рівненської Малої академії наук учнівської молоді / Гронтковська Г.Е., Костриченко В.М., Ковшун Н.Е. – Рівне: РМАНУМ, 2010. – 30 с.
Упорядники: Г.Е. Гронтковська, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії НУВГП, В.М. Костриченко, канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства НУВГП, Н.Е. Ковшун, канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства НУВГП.


Тести з англійської мови для підготовки до контрольних випробувань

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ЗБІРНИК) Частина ІІ
2014 р.


Основи нанотехнологій.: Навчальний посібник

Метою посібника є ознайомлення старшокласників, зокрема слухачів, кандидатів та дійсних членів Малої академії наук України з картиною наносвіту і методами управління нею, що і становить суть нанотехнологічного підходу; розвиток у школяра бажання пізнати більше, самостійно доповнити свої знання, а також сформувати думку про важливість фундаментальних природничих наук, їх взаємозв’язку між собою і практичне використання в техніці, житті і побуті.
Головним результатом навчання має бути не сума переданих знань (тобто інформації), а розвиток мислення, формування уявлення про фундаментальні основи природничих наук, незавершеності пізнання і можливості його подальшого розвитку, про можливості використання нанотехнологій для реалізації потреб людства.

 

Андрєєв O.A., Віднічук М.А., Єгізарян A.M.

© Рівненська Мала академія наук учнівської молоді, 2011

[Завантажити] (Документ Adobe Acrobat (.pdf), 9,15 МБ)


Пам'ятка слухача МАН відділень "ХІМІЇ та БІОЛОГІЇ""ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК"

© Рівненська Мала академія наук учнівської молоді, 2012

[Завантажити] (архів WinRAR, 2,12 МБ)


Фізика. Методичні рекомендації до написання науково-дослідницьких робіт

У методичному посібнику розкриваються теоретичні та методичні основи організації дослідницької роботи учнів з фізики в контексті діяльності Малої академії наук. Посібник призначений для учнів
загальноосвітніх шкіл, слухачів, кандидатів та дійсних членів МАН, вчителів фізики та астрономії, студентів природничих спеціальностей педагогічних університетів.

Відповідальний за випуск:Андрєєв О.А.

Галатюк Ю.М., Галатюк М.Ю.,Шевчук В.П., Тимощук А.І.

© Рівненська Мала академія наук учнівської молоді, 2012

[Завантажити] (файл PDF, 518 КБ)


Математика. Методичні рекомендації до написання науково-дослідницьких робіт

У посібнику наведено вимоги, методичні рекомендації та поради щодо підготовки, написання, оформлення і захисту науково-дослідницьких робіт учнями-членами МАН відділення математики (секції: математика, прикладна математика, математичне моделювання).

Відповідальний за випуск:Андрєєв О.А.

Бомба А. Я., Белешко Д. Т., Дейнека О. Ю., Тадєєв П. О., Турбал Ю. В., Тимощук А.І.

© Рівненська Мала академія наук учнівської молоді, 2012

[Завантажити] (файл PDF, 1,17 МБ)


Методичні рекомендації щодо підготовки і написання науково-дослідницької роботи з географії та геології в системі Малої академії наук України

У збірці розміщені методичні рекомендації щодо підготовки і написання науково-дослідницьких робіт з географії та геології Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (історико-географічний напрям).

Рекомендовано організаторам науково-дослідницької діяльності, вчителям, учням-членам МАН України.

Харківська обласна станція юних туристів, Харків - 2009

[Завантажити] (файл DOC, 359 КБ)


Методичні рекомендації щодо підготовки науково-дослідницьких робіт учнями-членами МАН (для наукових та педагогічних керівників відділень хімії та біології, екології та аграрних наук)

У посібнику вміщено вимоги, методичні рекомендації та поради щодо підготовки науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у відділеннях хімії та біології, екології та аграрних наук.

 

© Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Мала академія наук України, Київ - 2010

 

 


Пошук
База даних МАН
Календар подій
 ПнВтСрЧтПтСбНд
39      01
4002030405060708
4109101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     
Контактна інформація

тел.:   (0362) 43-17-04
          
(0362) 26-69-89
факс:
(0362) 26-57-70

 

Адреса:
Україна, 33028,м. Рівне,
вул. С. Петлюри, 17.
(приміщення "Рівненського
будинку вчених").

Рівненська Мала академія наук учнівської молоді
Всі права захищені © 2010-2011