СТРУКТУРА

 Обласного комунального позашкільного навчального закладу

«Рівненської Малої академії наук учнівської молоді»

Рівненської обласної ради

Рівненська Мала академія наук учнівської молоді – заклад спеціалізованої освіти наукового профілю, який проводить освітню, інформаційно-методичну, організаційно-масову роботу дослідницько-експериментального, еколого-натуралістичного, науково-технічного та гуманітарного спрямування за наступними напрямками:

 • технічних наук, що об’єднує в собі гуртки, секції цільових розробок на замовлення наукових установ та промислових підприємств, електроніки та приладобудування, екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження, машинобудування, інформаційних та телекомунікаційних систем, науково-технічної творчості та винахідництва тощо;
 • математики, що об’єднує в собі гуртки, секції математики, математичного моделювання тощо;
 • економіки, що об’єднує в собі гуртки, секції економіки, фінансів, грошового обігу та кредиту тощо;
 • фізики і астрономії, що об’єднує в собі гуртки, секції астрономії, теоретичної та експериментальної фізики тощо;
 • хімії та біології, що об’єднує в собі гуртки, секції біології, психології, хімії, медицини тощо;
 • екології та аграрних наук, що об’єднує в собі гуртки, секції агрономії, лісознавства, екології тощо;
 • комп’ютерних наук, що об’єднує в собі гуртки, секції технологій програмування; комп’ютерних мереж, баз даних; системного програмування та заходів інформаційної безпеки; комп’ютерних програм для автоматизації наукових досліджень та розрахунків; мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм тощо;
 • філософії та суспільствознавства, що об’єднує в собі гуртки, секції філософії, журналістики тощо;
 • історії, що об’єднує в собі гуртки, секції історії України, археології, історичного краєзнавства тощо;
 • наук про Землю, що об’єднує в собі гуртки, секції географії, геології, кліматології тощо;
 • літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, що об’єднує в собі гуртки, секції української та зарубіжної літератур, літературної творчості, фольклористики, мистецтвознавства тощо;
 • мовознавства, що об’єднує в собі гуртки, секції української та іноземних мов.

Навчальний план закладу розроблено на основі Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008    № 676. Планом передбачено навчання на двох рівнях – основному та вищому.

Основний – на якому вихованці отримують знання, практичні уміння й навички для самостійного оволодіння науковими й технічними знаннями понад обсяги навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів; розвивають свої інтереси та нахили до наукових досліджень, творчої роботи за певною тематикою; поглиблюють знання з базових дисциплін; задовольняють потребу у професійній  орієнтації; беруть активну участь у практичних, наукових експедиціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, зустрічах із науковими працівниками, винахідниками, діячами літератури та мистецтва; захищають творчі й наукові роботи.

Вищий рівень – для вихованців, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних напрямів науки, техніки, мистецтва; беруть участь у наукових експедиціях, всеукраїнських та міжнародних наукових програмах та проектах, у масових наукових заходах (конкурсах, турнірах, конференціях), публікують свої роботи у різних друкованих виданнях.

Навчальний рік у Рівненській Малій академії наук починається 1 вересня. Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України.

  Рівненська Мала академія наук організовує роботу своїх гуртків на базі загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій, наукових установ відповідно до укладених з ними угод.

У період канікул Рівненська Мала академія наук організовує поза розкладом різноманітну масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами), надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку у таборах, оздоровчо-екскурсійних поїздках, конкурсах, змаганнях, навчально-тренувальних зборах тощо.

  У літній період освітній процес передбачає роботу гуртків у літніх профільних школах, науково-дослідних експедиціях тощо.

Рівненська Мала академія наук організовує свою діяльність у формі:

– систематичної роботи наукових гуртків, які працюють протягом року при науково-дослідних установах, загальноосвітніх і вищих навчальних закладах тощо;

– індивідуальної роботи з вихованцями під керівництвом науково-педагогічних працівників та кваліфікованих спеціалістів інших установ;

– конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

– конференцій, семінарів, курсів, турнірів, вікторин, екскурсій, практичної роботи у лабораторіях, конкурсів-виставок творчих робіт вихованців тощо.